02838118123

Showing 1–12 of 14 results

Nhà Hàng Khách Sạn

Lễ Tân

3.500.000,0

Nhà Hàng Khách Sạn

Pha Chế

3.500.000,0

Nhà Hàng Khách Sạn

Bếp Trưởng

3.500.000,0

Nhà Hàng Khách Sạn

Bếp Á Âu

3.500.000,0

Nhà Hàng Khách Sạn

Bếp Việt Nam

3.500.000,0

Nhà Hàng Khách Sạn

Bếp Bánh Nhà Hàng

3.500.000,0

Nhà Hàng Khách Sạn

Quản Lý Nhà Hàng

4.500.000,0

Nhà Hàng Khách Sạn

Quản Lý Khách Sạn Resort

4.500.000,0

Nhà Hàng Khách Sạn

Quản Lý Điều Hành Yến Tiệc

3.500.000,0

Nhà Hàng Khách Sạn

Quản Trị Kinh Doanh Ẩm Thực

3.500.000,0

Nhà Hàng Khách Sạn

Nghiệp Vụ Phục Vụ Bàn

3.500.000,0

Nhà Hàng Khách Sạn

Nghiệp Vụ Phục Vụ Phòng

3.500.000,0